Privacybeleid

Beauty & Relax Roermond, gevestigd havikhorst 85, 6043 RM Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens:
Beauty & Relax Roermond
havikhorst 85
6043 RM Roermond
info@beautyrelaxroermond.nl
0031 625154560
www.beautyrelaxroermond.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty & Relax Roermond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty & Relax Roermond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid ( chronische aandoeningen, allergieën, medicijnen)
gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Rook/drink gebruik
Deze informatie is noodzakelijk zodat Beauty & Relax Roermond de behandeling kan afstemmen op de individuele klant. Ook kan Beauty & Relax Roermond rekening houden met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De bovenstaande gegevens is bestemd voor de eigenaar van Beauty & Relax Roermond. Gegevens worden alleen gedeeld met een zorgverlener bij wie de cliënt voor ditzelfde probleem in behandeling is, of die de klant naar de salon heeft doorverwezen, of naar wie de salon de klant verwijst. Middels een verwerkingsovereenskomst hebben bedrijven waarmee Beauty & Relax Roermond een contract heeft beveiligd en wordt er vertrouwelijk met uw gegevens om gegaan. Beauty & Relax Roermond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beauty & Relax Roermond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Intakeformulier: tot 2 jaar na uw laatste behandeling of product aankoop*
Salonized (administratie en boekhoudprogramma): tot 2 jaar na uw laatste behandeling of product aankoop*
Online boekingssysteem: u kunt uw account altijd zelf verwijderen
* gegevens welke voor de belastingdienst van belang zijn zullen 7 jaar bewaard blijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beauty & Relax Roermond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty & Relax Roermond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautyrelaxroermond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty & Relax Roermond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty & Relax Roermond beveiligd uw gegevens door passende maatregelen te nemen. Via digitaal gebruik gebruikt Beauty & Relax Roermond een beveiligde software en virusscanners en een wachtwoordbescherming. Uw gegevens die op papier staan bergt Beauty & Relax Roermond na elke werkdag op een afgesloten kast.

bijgewerkt op 25 mei 2018